banner

เงื่อนไข

1. เฉพาะลูกค้าที่สมาชิก VIZ Card ใหม่ เท่านั้น
2. จำกัดสิทธิ์ 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ตลอดรายการ
3. รับฟรี E-Gift Card 50 บาท
4. E-Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564
5. ใช้ E-Gift Card ได้ที่ร้านค้าที่รับ Siam Gift Card ที่ ONESIAM เท่านั้น
6. ลูกค้าต้องแสดง SMS และโค้ดคูปองส่วนลด พร้อมบัตรประชาชน เมื่อใช้ Code E-Gift Card ที่จุดชำระเงินของร้านค้าที่ร่วมรายการ
7. ไม่สามารถแสดงการ capture หน้าจอหรือ ถ่ายภาพหน้าจอเพื่อรับสิทธิ์ทุกกรณี
8. คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้กับสินค้าราคาปกติที่ร่วมรายการเท่านั้น
9. คูปองส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
10. คูปองส่วนลดไม่สามารถ แลก เปลี่ยน โอน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
11. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมของร้านค้า ณ จุดขาย ก่อนการใช้งาน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดของร้านค้า
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิ์คูปองส่วนลดในรูปแบบ E-Gift Card ที่ใช้แล้ว หรือ หมดอายุทุกกรณี
13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
14. สงวนสิทธิ์ พนักงาน บจ. สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์, เดอะมอลล์ กรุ๊ป, สยามพิวรรธน์, พนักงานในเครือบริษัทฯ และ พนักงานร้านค้าผู้เช่า ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้